Lãi sau thuế quý IV của PVOil cao gấp 5,6 lần cùng kỳ, nợ vay giảm hơn 800 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý IV của PVOil giảm sâu 55% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 9.090 tỷ đồng. Mức giảm của giá vốn hàng bán mạnh hơn mức giảm của doanh thu, sau khi trừ đi 8.469 tỷ đồng giá vốn, lợi nhuận gộp của PVOil thu về 620 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 1% so với cùng kỳ năm 2019.

Biên lãi gộp cải thiện thêm hơn 3 điểm phần trăm lên 6,83%.

Chi phí lãi vay giảm mạnh giúp PVOil đạt được gần 51 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính. Tương tự, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được thắt chặt, ghi nhận lần lượt đạt 410,5 tỷ đồng và 151,7 tỷ đồng trong quý IV, tương ứng giảm 3,5% và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, trong quý IV/2020, PVOil thu về hơn 69 tỷ đồng lợi nhuận khác, giúp tổng công ty đạt được mức lợi nhuận sau thuế gần 190 tỷ đồng, cao gấp 5,6 lần cùng kỳ năm 2019 bất chấp doanh thu giảm mạnh.

Theo giải trình báo cáo tài chính, tại công ty mẹ PVOil, do ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu thế giới, cụ thể là giá dầu Brent bình quân quý IV/2020 giảm 33% so với cùng kỳ năm 2019, làm giá vốn hàng bán của công ty mẹ giảm tương ứng 36% và lãi gộp tăng 44%.

Cũng theo giải trình, về kết quả hợp nhất quý IV, phía PVOil cho rằng các yếu tố trên từ công ty mẹ và các công ty con đã làm lợi nhuận hợp nhất của PVOil tăng đột biến lên gần 190 tỷ đồng bất chấp doanh thu giảm. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của PVOil cho thấy ngoài yếu tố giá vốn giảm thì khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác cũng góp phần không nhỏ trong tăng trưởng lợi nhuận của PVOil.

Lũy kế năm 2020, PVOil ghi nhận doanh thu hơn 50.000 tỷ đồng, giảm hơn 37% so với năm 2019. Với khoản lỗ đậm hơn 537 tỷ đồng (lỗ sau thuế) ở quý I, dù lợi nhuận quý IV đạt được tăng trưởng mạnh mẽ cũng không thể giúp PVOil thoát lỗ trong năm 2020. PVOil báo lỗ sau thuế lũy kế năm 2020 là 177 tỷ đồng, cùng kỳ lãi sau thuế là 325 tỷ đồng.

Tổng tài sản của PVOil tính đến ngày 31/12/2020 là 22.049 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với thời điểm đầu năm. Khoản tiền và tương đương tiền của PVOil khá dồi dào ở mức hơn 3.551 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng duy trì được ở mức cao, đạt giá trị hơn 5.900 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của PVOil giảm từ 2.445 tỷ đồng (đầu năm 2020) về 1.827 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm.

Tương tự tổng tài sản, tổng nợ phải trả của PVOil giảm hơn 26% so với đầu năm, đạt 11.483 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn đã giảm hơn 800 tỷ đồng, ghi nhận 3.991 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và hơn 103 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Lỗ sau thuế lũy kế chưa phân phối của PVOil tính đến ngày 31/12/2020 là hơn 899 tỷ đồng.

Được biết, PVOil mới đây đã tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021 với các nội dung miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế nội bộ của tổng công ty.

Theo đó, ĐHCĐ của PVOil đã thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Việt Thắng và ông Nguyễn Hoàng Tuấn, cùng với đó bổ sung 2 thành viên mới là ông Đoàn Văn Nhuộm và ông Nguyễn Mậu Dũng.Nguồn : https://vietnamfinance.vn/lai-sau-thue-quy-iv-cua-pvoil-cao-gap-56-lan-cung-ky-no-vay-giam-hon-800-ty-dong-20180504224248899.htm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.