Tổng cục Hải quan ‘hối thúc’ bán đấu giá phế liệu tồn

Cụ thể, đối với phế liệu tồn đọng thuộc danh mục theo Quyết định 73/2014 ngày 19.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cục hải quan các tỉnh, thành khẩn trương thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân và thuê tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 5918 ngày 9.9.2020 của Tổng cục Hải quan.

Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật và báo cáo việc ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá về Tổng cục Hải quan trong ngày 29.1. Với phế liệu không thuộc danh mục theo Quyết định 73, phế liệu thuộc danh mục nhưng không đạt chuẩn, các đơn vị căn cứ luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn xác định hành vi đưa hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu vào VN của hãng tàu để xử lý theo trình tự pháp luật.
Nguồn : https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tong-cuc-hai-quan-hoi-thuc-ban-dau-gia-phe-lieu-ton-1334928.html

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.