bà thái hương

Những hình ảnh về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Sau 2 ngày diễn ra (9 – 10/12), Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã kết thúc thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh điểm lại các hoạt động …

Những hình ảnh về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Read More »

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước vừa phong danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có Quyết định số 2015/QĐ-CTN ngày 13/11/2020, về việc phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong số 13 cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này có 5 gương mặt nữ. Theo Quyết định số 2015/QĐ-CTN, của Chủ tịch …

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước vừa phong danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’ Read More »

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước phong danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có Quyết định số 2015/QĐ-CTN ngày 13/11/2020, về việc phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong số 13 cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này có 5 gương mặt nữ. Theo Quyết định số 2015/QĐ-CTN, của Chủ tịch …

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước phong danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’ Read More »

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có Quyết định số 2015/QĐ-CTN ngày 13/11/2020, về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong số 13 cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này có 5 gương mặt nữ. Theo Quyết định số 2015/QĐ-CTN, của Chủ …

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’ Read More »