Được cộng dồn thời gian tham gia BHYT trong trường hợp nào?

Bảo hiểm y tế (BHYT) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh. Hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, …

Được cộng dồn thời gian tham gia BHYT trong trường hợp nào? Read More »