Ai cũng muốn làm việc tại Apple nhưng chưa chắc đã có đủ 4 phẩm chất hàng đầu mà Tim Cook tìm kiếm ở ứng viên này

Nếu muốn làm việc tại Apple hay bất cứ tập đoàn lớn nào khác, bạn nên chú ý tới những phẩm chất mà Tim Cook – CEO của Apple – luôn tìm kiếm ở các ứng viên. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có cơ hội được ứng tuyển vào Apple, hay được phỏng vấn …

Ai cũng muốn làm việc tại Apple nhưng chưa chắc đã có đủ 4 phẩm chất hàng đầu mà Tim Cook tìm kiếm ở ứng viên này Read More »