Windows 10 2004 khắc phục lỗi gây hư hỏng trình duyệt Chrome

Sau khi nâng cấp lên phiên bản 2004 của Windows 10, người dùng Chrome báo cáo rằng họ nhận thấy quá trình đồng bộ hóa bị tạm dừng và cookie bị xóa sau mỗi lần khởi động lại. Sau đó, Google, với sự trợ giúp của Microsoft đã cố gắng tìm ra nguyên nhân nhưng …

Windows 10 2004 khắc phục lỗi gây hư hỏng trình duyệt Chrome Read More »