chân dung mẹ vnah

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước vừa phong danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có Quyết định số 2015/QĐ-CTN ngày 13/11/2020, về việc phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong số 13 cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này có 5 gương mặt nữ. Theo Quyết định số 2015/QĐ-CTN, của Chủ tịch …

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước vừa phong danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’ Read More »

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước phong danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có Quyết định số 2015/QĐ-CTN ngày 13/11/2020, về việc phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong số 13 cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này có 5 gương mặt nữ. Theo Quyết định số 2015/QĐ-CTN, của Chủ tịch …

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước phong danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’ Read More »

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có Quyết định số 2015/QĐ-CTN ngày 13/11/2020, về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong số 13 cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này có 5 gương mặt nữ. Theo Quyết định số 2015/QĐ-CTN, của Chủ …

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’ Read More »