Mối ‘ân oán tình thù’ giữa Trương Mạn Ngọc – Chung Sở Hồng: Từ hảo tỷ muội, chỉ vì truyền thông gài bẫy mà ‘cạch mặt’ 16 năm?

Showbiz là nơi đấu đá, tranh giành quyền lợi lẫn địa vị gay gắt với sự quan tâm, chú ý của đông đảo công chúng. Rất nhiều huynh đệ, hảo tỷ muội trong giới trở mặt thành thù chỉ vì lợi ích cá nhân, những mối quan hệ chồng chéo.  Nói đến mối “ân oán …

Mối ‘ân oán tình thù’ giữa Trương Mạn Ngọc – Chung Sở Hồng: Từ hảo tỷ muội, chỉ vì truyền thông gài bẫy mà ‘cạch mặt’ 16 năm? Read More »