Tập đoàn Hưng Thịnh ký hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Với thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ cùng hợp tác nghiên cứu, phát triển các giải pháp – dịch vụ công nghệ hiện đại trong lĩnh vực bất động sản, trong đó tư vấn và đồng hành chuyển đổi số kỳ vọng tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn với các giá …

Tập đoàn Hưng Thịnh ký hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions Read More »