Google Docs

Google Docs, Sheets và Slides trên iOS hỗ trợ chỉnh sửa file Microsoft Office

Trong một bản cập nhật trên trang Google Workspace, công ty đã thông báo rằng người dùng sẽ có thể chỉnh sửa những tài liệu của Microsoft Office trực tiếp trên những ứng dụng văn phòng của Google như Google Docs, Google Sheets, Google Slides của nền tảng iOS. Bản cập nhật sẽ đưa các …

Google Docs, Sheets và Slides trên iOS hỗ trợ chỉnh sửa file Microsoft Office Read More »

Trò chuyện tại Google Docs với tính năng Editor Chat

Khi sử dụng nền tảng trực tuyến Google Docs để viết bài hoặc bất kỳ dạng tài liệu nào, bạn có thể cộng tác với những người khác khá trực quan để cùng nhau chỉnh sửa nội dung soạn thảo nhờ tính năng để lại các comment chú thích. Nhưng vẫn còn có một tính …

Trò chuyện tại Google Docs với tính năng Editor Chat Read More »