Apple muốn giảm phụ thuộc vào Google trước “giông bão” mới

Google hiện trả cho Apple ước tính 8-12 tỷ USD mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên thiết bị iOS. Ví dụ, vào năm 2018, tổng số tiền ước tính chi ra dưới 10 tỷ đô la, chiếm khoảng 20% thu nhập Dịch vụ của Google trong một năm. Tuy …

Apple muốn giảm phụ thuộc vào Google trước “giông bão” mới Read More »