Vừa đăng ký kết hôn xong, chồng hỉ hả khoe căn hộ anh vừa mua và giục tôi sớm dọn về, song tôi lại căm tức viết ngay đơn ly hôn

Tôi và Hoàng đã có thới gian yêu nhau gần một năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi vừa đi đăng ký kết hôn cách đây 3 hôm nhưng ngay trong ngày hôm đó tôi đồng thời cũng viết luôn đơn ly hôn đưa cho chồng ký. Câu chuyện hiện tại …

Vừa đăng ký kết hôn xong, chồng hỉ hả khoe căn hộ anh vừa mua và giục tôi sớm dọn về, song tôi lại căm tức viết ngay đơn ly hôn Read More »