Chuyện về nữ nhân suýt lên kiệu hoa 5 lần: 5 tân lang đều chết trước khi bái đường, được làm Hoàng hậu nhờ thú chơi đá gà của cha ruột

Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, đã có không ít nữ nhân đặc biệt, xuất thân bình thường lại có thể lên ngôi Hoàng hậu. Nhưng một người đặc biệt như Vương Hoàng hậu của Hán Tuyên Đế Lưu Tuân thì trước nay chưa từng có trường hợp tương tự. Xuất thân của Vương …

Chuyện về nữ nhân suýt lên kiệu hoa 5 lần: 5 tân lang đều chết trước khi bái đường, được làm Hoàng hậu nhờ thú chơi đá gà của cha ruột Read More »