miễn giảm học phí

Thứ trưởng Bộ Giáo dục lí giải chuyện muốn giữ nguyên học phí

Ông Thưởng cho biết, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (ngày 2/10/2015) của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập; nghị định có hiệu lực từ …

Thứ trưởng Bộ Giáo dục lí giải chuyện muốn giữ nguyên học phí Read More »

Bộ Giáo dục lại đề nghị giữ nguyên mức học phí hiện hành

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, chính sách học phí và hỗ trợ chi phí học tập đang được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (ngày 02/10/2015) của Chính phủ, quy định về “Cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và …

Bộ Giáo dục lại đề nghị giữ nguyên mức học phí hiện hành Read More »