3 dự án cộng đồng thiết thực mà bạn có thể cùng chung tay ngay lúc này!

Những nhà vệ sinh đạt chuẩn, những góc xanh học đường, những thói quen tốt được hình thành ở các em học sinh, những mảng xanh dần phủ kín các khu rừng phòng hộ… đó là bằng chứng sống cho thấy sự nỗ lực của các dự án vì cộng đồng sôi nổi thời gian …

3 dự án cộng đồng thiết thực mà bạn có thể cùng chung tay ngay lúc này! Read More »