Người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được bảo đảm bình đẳng giới

Đó là một trong những nội dung thuộc Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua chiều nay với tỷ lệ tán thành cao. Với 450 đại biểu tham gia và tán thành (chiếm 93,36% tổng số …

Người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được bảo đảm bình đẳng giới Read More »