Lần đầu vào phòng giám đốc, bắt gặp cảnh nóng bỏng mắt giữa sếp với khách hàng, tôi bối rối loạng choạng đánh rơi cả tập hồ sơ

Giám đốc của tôi là nữ giới, chị ấy hơn tôi 3 tuổi mà giỏi lắm, tay trắng làm lên sự nghiệp, trải qua vài lần vấp ngã cuối cùng chị cũng gặt hái được trái ngọt. Chị vừa chu toàn việc gia đình và vừa quản lý tốt hơn 600 công nhân viên. Tuy là …

Lần đầu vào phòng giám đốc, bắt gặp cảnh nóng bỏng mắt giữa sếp với khách hàng, tôi bối rối loạng choạng đánh rơi cả tập hồ sơ Read More »