Sinh viên học sinh TP.HCM có thể chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng qua chương trình “Đánh thức khát vọng trong tôi”

Đây là một phần được xem như “nằm ngoài kế hoạch” của chương trình. Do có quá nhiều bạn trẻ sau khi tham dự, nhiều điều các bạn muốn được sẻ chia, được tâm sự. “Đánh thức khát vọng trong tôi” vì thế mà ra đời. Những câu chuyện đầy cảm xúc về sự vươn …

Sinh viên học sinh TP.HCM có thể chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng qua chương trình “Đánh thức khát vọng trong tôi” Read More »