Quốc hội thông qua Luật Cư trú: Số hóa sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 2023

Với đại đa số ĐBQH nhấn nút tán thành chiều 13/11, Luật Cư trú (sửa đổi) chính thức được thông qua với nhiều thay đổi quan trọng. Theo đó, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đến …

Quốc hội thông qua Luật Cư trú: Số hóa sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 2023 Read More »