Thị trấn chỉ có 2 người nhưng vẫn mang khẩu trang phòng Covid-19

Theo CNN ngày 16.10, ông Giovanni Carilli (82 tuổi) và ông Giampiero Nobili (74 tuổi) luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 1 m để phòng Covid-19 mỗi khi gặp nhau, dù 2 ông đều không có hàng xóm nào khác và hiếm khi rời khỏi Nortosce. Nortosce là một thị trấn thuộc tỉnh …

Thị trấn chỉ có 2 người nhưng vẫn mang khẩu trang phòng Covid-19 Read More »