Kỷ nguyên quyền lực Saudi Arabia kết thúc ở Trung Đông vì những sai lầm?

Saudi Arabia là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ hai thế giới. Hơn 50 năm sau khi vương quốc Saudi Arabia vươn lên trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu trong khu vực và trên trường quốc tế với tư cách là thành viên của OPEC, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo …

Kỷ nguyên quyền lực Saudi Arabia kết thúc ở Trung Đông vì những sai lầm? Read More »