Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào 1971: Khẳng định tình đoàn kết chiến đấu của quân dân 2 nước Việt Nam – Lào

Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta tiến hành Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào 1971 và giành thắng lợi vang dội. Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào 1971 là một sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, có ý nghĩa …

Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào 1971: Khẳng định tình đoàn kết chiến đấu của quân dân 2 nước Việt Nam – Lào Read More »