Đã xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm – Chính trị

Ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương nêu ra một trong những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã được nêu rõ trong tham luận tại Đại hội XIII. Ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ …

Đã xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm – Chính trị Read More »