Cho phép thành lập 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư thục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho phép thành lập thêm trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư thục. Đây là lần đầu tiên trung tâm kiểm định thuộc công ty ngoài công lập.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa 2 ký quyết định thành lập 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư thục, gồm Quyết định 969/QĐ-BGD-ĐT cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long, trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Giáo dục Hà Nội; và Quyết định 979/QĐ-BGDĐT cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn, trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục TPHCM.

Cả 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nói trên đều là trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Các trung tâm này sẽ hoạt động theo quy định của các luật: Giáo dục, Luật Giáo dục đại học sửa đổi và một số văn bản dưới luật như nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; nghị định hướng dẫn thực hiện luật Giáo dục đại học sửa đổi và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định, sau khi thành lập, 2 trung tâm phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đáp ứng đủ các điều kiện thì mới cấp giấy phép hoạt động chính thức.

Trước đó, cả nước có 5 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TPHCM; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Vinh (thuộc công lập) và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (ngoài công lập).TUỆ NHI

Theo laodong.vn