Hơn 91.700 tỉ đồng nợ xấu đang còn ở VAMC

Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa có báo cáo sơ bộ về tình hình xử lý nợ xấu tại đơn vị này.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017 – 2020 và hướng tới năm 2022, trong những năm qua, các tổ chức tín dụng và VAMC đã phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai hoạt động mua bán nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt. Đồng thời, quyết liệt biện pháp xử lý những khoản nợ này, góp phần lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

Riêng năm 2020 có 8 ngân hàng thương mại công bố thanh toán hết trái phiếu đặc biệt tại VAMC

Lũy kế từ khi thành lập đến hết 31-12-2020, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt đạt trên 374.000 tỉ đồng dư nợ gốc nội bảng với giá mua nợ là 342.000 tỉ đồng, tập trung phần lớn ở những năm VAMC mới thành lập. Theo VAMC, hoạt động mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt thực sự là một giải pháp hữu hiệu giúp cho các tổ chức tín dụng nhanh chóng lành mạnh hóa tình hình tài chính, giảm được tỉ lệ nợ quá hạn, qua đó cũng góp phần hỗ trợ tích cực đối với nền kinh tế đất nước.

Đồng thời, VAMC cũng đẩy mạnh xử lý các khoản nợ đã mua thông qua phối hợp với tổ chức tín dụng cơ cấu nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng đối với những khách hàng có triển vọng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý của tài sản bảo đảm và khoản nợ, tìm kiếm nhà đầu tư để bán tài sản thế chấp…

Kết quả, lũy kế từ khi thành lập đến 31-12-2020, VAMC đã phối hợp cùng các tổ chức tín dụng xử lý trên 290.000 tỉ đồng nợ xấu, thu hồi nợ của VAMC đạt gần 167.000 tỉ đồng. Riêng trong năm 2020, VAMC đã xử lý, phối hợp với tổ chức tín dụng xử lý trên 46.000 tỉ đồng, thu hồi nợ từ trái phiếu đặc biệt trên 14.000 tỉ đồng.

Thống kê cụ thể, đến 31-12-2020 đã có 21 tổ chức tín dụng thanh toán hết trái phiếu đặc biệt tại VAMC. Riêng năm 2020 có 8 ngân hàng thương mại công bố thanh toán hết trái phiếu đặc biệt gồm Vietinbank, BIDV, MSB, HDBank, BanVietBank, VietABank, VietBank, LienVietPostBank.

Hiện, VAMC còn đang quản lý nợ xấu của 18 tổ chức tín dụng với trên 91.700 tỉ đồng mệnh giá trái phiếu đặc biệt.

Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)